ელექტრონიკის საწყისები

როგორ დავამზადოთ სქემა ქარხნულად ?
Read more.
ლოგიკები გაგრძელება
ჩვენ უკვე ვიცით რა არის ლოგიკური ელემენტები და ვისწავლეთ სამი ძირითადი ლოგიკა და მათი მუშაობის პრინციპი. ახლა კი უფრო მეტი
Read more.
ლოგიკური ელემენტები
ლოგიკური ელემენტები ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტებს წარმოადგენს ელექტრონიკაში, ყველა მოწყობილობა, კომპიუტერი ტელეფონი თუ რაიმე სხვა, ნებისმიერ ოპერაციას ლოგიკური ელემენტების საშუალებით ასრულებს.
Read more.
სიხშირული ფილტრები
ელექტრონიკაში ნებისმიერი სახის ინფორმაცია არის დროში ცვლადი დენი. ხშირ შემთხვევაში გვჭირდება რაიმე კონკრეტული ინფორმაციის გაფილტვრა. ამისთვის იყენებენ სიხშიღულ ფილტრებს. ფილტრები
Read more.
ციფრული და ანალოგური ელექტრონიკა
Read more.
მაგნიტები და მაგნიტური ველი
Read more.
რა არის რობოტი ?
Read more.
სენსორები
Read more.
რა არის ელექტრული დენი ?
Read more.
რა არის ელექტრული მუხტი ?
Read more.
error: კონტენტი დაცულია !