კომპონენტების აღნიშვნები

სადენი


სადენის გადაბმა


სადენები გადაბმის გარეშე


სქემაზე ძაბვის მიწოდება, პლიუსში ჩაერთება


ground, დამიწება, მინუსთან მიერთება.


წინაღობა / resistor


ცვლადი წინაღობა / potentiometer


კონდესატორი, არაპოლარული


კონდესატორი, პოლარული


გადამრთველი


ღილაკი


შუქდიოდი / led


ტრანზისტორი / transistor


ფოტოტრანზისტორი


error: კონტენტი დაცულია !